Sett av dato for 2021 nå:
Skog & Tre 27.-28 mai

____________________________________________________________________________

Takk til alle som deltok årets konferanse, som ble et webinar.
Se presentasjonene fra webinaret her.

Vi planlegger for at Skog&Tre 2021 skal bli en konferanse hvor vi møtes til faglige dypdykk, diskusjoner og en sosial møteplass.

Hilsen Skog & Tre

PÅMELDING // FOREDRAGSHOLDERE // PROGRAM

Hold deg oppdatert på våre Facebook-sider!

Skog & Tre arrangeres av Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund