Olaug Bollestad

Olaug Bollestad (KrF) ble utnevnt til landbruks- og matminister 22. januar 2019. Som regjeringens ansvarlige for skog vil Bollestad åpne den tiende utgaven av Skog & Tre. Bollestad bor i Gjesdal kommune, der hun var ordfører i perioden 2007-2013. Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Bollestad har yrkeserfaring som intensivsjukepleier og fra ulike lederstillinger ved Stavanger universitetssjukehus.