Kontakt

Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Skog & Tre 2020 arrangeres som webinar 28. mai.
Med årlig ca. 400 deltagere har Skog & Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

For påmelding og deltagelse:
Det norske Skogselskap
Tore Molteberg
Tlf.:  900 75 893
tore@skogselskapet.no

For program:
Norges Skogeierforbund
Ida Aarø
Tlf.:  90 54 10 52
ida.aaro@skog.no

Sponsorat og utstilling:
Det norske Skogselskap
Trond Lohre
Tlf.:  930 41 714
trond.lohre@skogselskapet.no

Teknisk og praktisk gjennomføring:
Det norske Skogselskap
adm. dir. Trygve Enger
Tlf.: 911 29 653
trygve.enger@skogselskapet.no

Programansvarlig:
Norges Skogeierforbund
adm. dir. Per Skorge
Tlf.: 975 24 938
per.skorge@skog.no

Karrieredagen
Velg Skog
Jørn Lileng
Tlf.: 470 38 824
jl@nhomd.no