Kontakt

Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund inviterer årlig skog- og tresektoren til faglig oppdatering, inspirerende diskusjoner og sosialt samvær. Skog & Tre 2022 arrangeres på Quality Airport Hotel Gardemoen, 2.-3. juni.
Med årlig ca. 400 deltagere har Skog & Tre etablert seg som hele skogsektorens møteplass.

For program:
Norges Skogeierforbund
Ida Aarø
Tlf.:  90 54 10 52
ida.aaro@skog.no

Teknisk og praktisk gjennomføring:
Det norske Skogselskap
May-Sylvi Skinnerlien
Tlf.: 93 62 57 28
mss@skogselskap.no