Presentasjoner fra 2022

Torsdag 2.juni
Fellessesjoner:

Parallell sesjon: Ny giv for skogproduksjon

Parallell sesjon: Sirkulærer byggesystemer er fremtidens marked

Parallell sesjon: Har vi naturkrise i den norske skogen?

Parallell sesjon: SmartForest

Parallell sesjon: Grønnere skogsdrift – hvordan reduserer vi CO2-utslippene fra drift og transport?

Parallell sesjon: Karbon i skogsjord

Fredag 3.juni

Parallell sesjon: Lukket hogst i teori og praksis. Hvilke forventninger ligger der ute?

Parallell sesjon: Spesialkvaliteter til norsk trevareindustri – muligheter og utfordringer

Parallell sesjon: Ny grønn giv i EU – effekter for Norge

Parallell sesjon: Skogsertifisering

Parallell sesjon: Nye muligheter i skogindustrien

Parallell sesjon: Skogsveger for fremtiden – tilpasninger til moderne tømmertransport i endret klima

Felles sesjon: Betaling for økosystemtjenester