Presentasjoner fra 2019

Torsdag 23. mai Fellessesjon

Torsdag 23. mai Parallellsesjon A Neste generasjons trebyggeri – Parallellansvarlig: Anders Qvale Nyrud, NMBU

Torsdag 23. mai Parallellsesjon B Skogbehandling i et klima i endring -Parallellansvarlig: Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund

Torsdag 23. mai Parallellsesjon C Hvilke muligheter gir digitalisering i skog- og trenæringen? Parallellansvarlig- Pasi Aalto, NTNU

Fredag 24. mai Fellessesjon – Ordstyrer: Olav Veum, Norges Skogeierforbund

Fredag 24. mai Parallell A Del 1:Lengre og tyngre – siste nytt på transportfronten – Parallellansvarlig: Dag Skjølaas, Norges Skogeierforbund

Fredag 24. mai Parallell A Del 2: Hensyn til artsfunn eller livsmiljøer – hvor er vi på vei? – Parallellansvarlig: Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund

Fredag 24. mai Parallell B Del 1: Lukkede hogster – bærekraftige skjøtselsregimer?– Parallellansvarlig: Trygve Øvergård, Skogkurs

Fredag 24. mai Parallell B Del 2: Ny verdiskaping i skogen – GROT og bjørk- Parallellansvarlig: Erik Larnøy, NIBIO

Fredag 24. mai Parallell C Del 1: Sertifisering som konkurranseverktøy – Parallellansvarlig: Thomas Husum, PEFC Norge

Fredag 24. mai Parallell C Del 2: Entreprenørkapasitet og rekruttering – en flaskehals i det grønne skiftet? – Parallellansvarlig: Eva Skagestad, Skogkurs