Karrieredag

Velkommen til tidenes treffpunkt med skogstudentene – dine fremtidige arbeidskolleger!
Velg Skog inviterer herved din bedrift til Karrieredag på Skog & Tre-konferansen 28. mai 2020, på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Her får dere en eksklusiv mulighet til å møte skogstudentene på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet, avdeling Evenstad. Dette er første gangen Velg Skog og Skog & Tre samarbeider om et slikt arrangement.

Dette er årets viktigste møteplass for hele skog- og trenæringen. Her får din bedrift både faglig påfyll og tilgang til rykende ferske kontakter og kompetanse fra skogstudentene på høgskole- og universitetsnivå.

Vi ønsker en bred tilslutning fra hele næringen slik at studentene får møte flest mulig av sine fremtidige arbeidsgivere og kolleger. De inviterte bedriftene til Karrieredagen representerer både offentlig og privat forvaltning, forskning og industri.

DELTAKELSE
Deltakelse på Karrieredagen koster kr. 7 500,– for hver bedrift. Dette inkluderer deltakelse på Speed-dating, og ett område til oppsetting av egen stand der din bedrift sørger for profilering av egen virksomhet.
Det forventes over 50 studenter til Karrieredagen og bedriftens deltakerkostnad er med på å subsidiere studentenes deltakelse.
Velg Skog sponser også arrangementet.

PROGRAM FOR SKOG & TRE-KONFERANSEN

14.00–15.30: Parallelsesjon med foredrag fra aktuelle organisasjoner og personer som jobber med kompetanse og rekruttering i skogbruket. For alle deltagerne på Skog & Tre.

FOR KARRIEREDAGEN 28. mai
15.30–16.00: Hver bedrift får tildelt et standområde med bord
og stoler. Bedriften tar med sitt eget profileringsmateriell (rollups,
brosjyrer, visittkort o.l.) og rigger seg opp.

16.00: Åpning av Karrieredagen

16.00–16.15: Velkommen og innledning av Velg Skog

16.15–17.30: Speed-dating med studenter og bedrifter. Her får din bedrift anledning til å presentere seg for studentene og vice versa. Her knyttes det kontakter!

17.30–18.00: Mingling og individuelle samtaler.

Vil din bedrift delta på Karrieredagen?

Vi håper deres bedrift vil bidra til å gjøre Karrieredagen til årets viktigste møteplass mellom
skog- og trenæringen og studenter!

Kontakt oss gjerne for ytterligere informasjon:
Velg Skog
Jørn Lileng
E-post: jl@nhomd.no
Tlf.: 470 38 824

For studenter, meld deg på her.